×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

مراجع شبه قضايي ثبتي در پرتو اصول دادرسي منصفانه

پدیدآورندگان :

گروه حقوق-مجتمع آموزش عالي قم (پديدآور)

نوع : متن
جنس : پايان نامه
زبان :
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر :
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : جلدnull - ص ذ,127
خلاصه : The principle of fair proceedings, white including principles such as natural justice, conceptual development, based on human rights, has resulted in usage fairness towards realization of these rights in the bureaucratic structure of the state. This principle is regarded as one of the constituent elements of the rule of law, and, consequently, good governance and good administration at the level of a society enjoying the fairness relation (between the governors and the governees). The principle of fair proceedings, per se, as well as due to its high effect in realization of the desired governance, has been paid attention by Islamic rulers and especially has had an obvious reflection in the Alavid Tradition. The aim of fair proceedings is judicializing the process of decision made by the state agents in encountering the rights and benefits of citizens. In this view, the judicial authorities as well as special quasi - judicial authorities are subjects to the minimal concept of this principle and have the duty to apply and observe the subordinate elements of fair proceedings in the processing of cases. In that regard, Iranian Deeds and Real Estates Registration Organization, due to its shouldering governance affairs, and bearing a significant variety of quasi- judicial authorities, should be subject to this principle. Comparison of criteria, rules and the usage governing the main five quasi- judicial authorities of the organization with the subordinate principles of fair proceedings, gives no defendable picture of these authorities regarding observation of fair proceeding indicators on the whole. Keywords: Fair proceedings, quasi-judicial authorities, registration organization
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت :
عنوان به انگليسي:similar legal authorities natarial in form offairly judgment principle
به همراه cd
كتابنامه: به فارسي
چكيده: به فارسي و انگليسي
حقوق عمومي
كارشناسي ارشد
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-245422
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1391/2/26
تاریخ تغییر رکورد : 1391/4/12
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1391/5/12
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست