×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

اثر شكل دره و نوع تكيه گاه بر رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي

پدیدآورندگان :

محمد پرنگ (پديدآور)
محسن اژدري (پديدآور)

نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : مهندسي ژئوتكنيك
رده بندی : -
وضعیت نشر : هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : -
خلاصه : دراين مقاله تاثيرشكل دره و نوع تكيه گاه برپاسخ ديناميكي وتغييرشكلهيا ماندگارسدهاي سنگريزه اي باهستهرسي با فرض رفتارلاستوپلاستيك بررسي ميشود براي اين منظور سه مدل مختلف ازسدسنگريزه اي كوار با نرم افزارMidas GTS(V..2.5.1 بررسي شده است درتمام اين مدلها مقطع عرضي طول و ارتفاع سدثابت است و تفاوت مدلها درشكل دره مي باشد نتايج اين تحليل ها نشان داد كه درسدهاي با عرض قاعده بيشتر به دليل افزايش حجم توده خاكي سد نشست ماندگار افزايش مي يابد پس سدهايي كه دردره هاي تنگتر ساخته ميشوند واكنش لرزه بهتري ازخود نشان ميدهند درمورد تاثير نوع تكيه گاه بررفتار لرزه اي سدسنگريزه اي با هسته رسي مي توان بيان نمود كه اناليز درمدلهاي با تكيه گاه دركناره بدنه سدنشست هاي غيرمحافظه كارانه و درمحل نادرست به دست ميدهد
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_1162.html
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/7/16
تاریخ تغییر رکورد : 1395/6/28
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1392/10/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست