×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

مجموع الرسائل، حررها نصيرالدين محمد ابن محمد بن الحسن الطوسي

پدیدآورندگان :

ابو جعفر محمد بن محمد ن جهرودي نصير الدين طوسي (مولف)

نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

توصیفگر : -
رده بندی : QA31 .N3-lcc
وضعیت نشر : حيدرآباد الدكن : دائره المعارف العثمانيه ، 1358-1359 ه.ق
ویرایش : الطبعه الاولي
مشخصات فیزیکی : 2 جلد: مصور؛ 25 س م
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت :
پاورقي
بعديهما. -5 الكره والاستوانه . -6 الطولع و العروب . -7 في المطالع لايسفلاوس . -8 الشافيه .-9 مانالاوس .
جلد اول : -1 المعطبات لاقليدس . -2 الاكرالثاوذوسيوس -3 الكره المتحركه لاوطولوقس . -4 المساكن الثاوذوسيوس . -5 المناظر لاقليدس .-6 ظاهرات الفلك لاقليدس . -7 الايام و الليالي الثاوذوسيوس .- جلد دوم :1- معرفت مساحت الاشكال .-2 مفروضات . -3 ماخوذات . -4 في جرمي النيرين و
جلداول: 1- المعطبات لاقليدس. 2- الاكرلثاوذوسيوس. 3- الكره المتحركه لاوطولوقس. 4 - المساكن لثاوذوسيوس. 5- المناظرلاقليدس. 6 - ظاهرات الفلك لاقليدس. 7- الايام و الليالي لثاوذوسيوس. جلددوم: 1- معرفت مساحت الاشكال. 2- مفروضات. 3- ماخوذات. 4- في جرمي النيرين و بصديهما. 5- الكره والاستوانه. 6- الطلوع والغروب. 7- في المطالع لايسقلاوس. 8- الشافيه. 9- مانالاوس
شناسه : oai:ut.ac.ir:book/2-1100-35525|
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1378/9/1
تاریخ تغییر رکورد : 1378/9/1
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1391/5/7
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست