×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

فواكه الفقهاء
----

پدیدآورندگان :

-1 سيد ريحان الله بن جعفر كشفي بروجردي(1328) (پديدآور)

نوع : متن
جنس : نسخه خطی
زبان : عربي
صاحب محتوا :

مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

توصیفگر : فـقــــه
رده بندی : -
وضعیت نشر :
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : 21×12
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : ,يادداشتهاي درهمي است پيش نويس مؤلف كه گويا خواسته است در فرصت ديگر آنها را تنظيم كند. در اين يادداشتها مسائل فقهي مطرح شده و مؤلف رأي خود را بازگو كرده پس از آن عين عبارتهاي كتابهاي فقها را نقل نموده و گاهي در آنها رد و ايراد مي كند. تنظيم مسائل در اين كتاب به نظم خاصي آمده كه دگرگوني هائي با تنظيم فقهاي ديگر دارد، و لذا عناوين كلي را يا نفصيل بيشتري در زير مي آورديم: فاتحة الكتاب في أمور ثلاثة: الاول: في استعلام الاحكام من الاجتهاد و التقليد و الاحتياط. الثاني: في المكلف و التكليف. الثالث: في قسمي الفقه من العبادات و العادات. القسم الاول: العبادات البدنية، و هي أربعة أنواع. النوع الاول: العبادات القلبية. النوع الثاني: العبادات البدنية. النوع الثالث: العبادات المالية. النوع الرابع: العبادات المشتركة و المختلفة. القمس الثاني: في العادات البدنية، و هي أربعة أنواع: النوع الاول: المعيشظ البدنية. النوع الثاني: المعيشة المالية. النوع الثالث: المعيشة الاهلية. النوع الرابع: في السياسات المدنية. الخاتمة: في المشتركات و لواحقها(1)., خط نستعليق,نسخه درهم و تنظيم نشده است، جلد تيماج قهوه اي.,در برگي تقسيم كتاب با عناويني كه با عناوين ذكر شده دگرگونيهائي دارد نوشته شده ولي تقريباً تقسيم بندي همين است كه گفتيم.
شناسه : oai:zakhair.net/07421
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/5/31
تاریخ تغییر رکورد : 1389/5/31
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1389/6/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست