×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

importing

پدیدآورندگان :

محمد بن ابي القاسم طريقچي (پديدآور)

نوع : نامشخص
جنس : نسخه خطی
زبان :
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : ۱۲ - - هجري قمري
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : تهيه نسخه: نوع تهیه:وقفی شرح تهیه:رقيه سرخي - توسط آقاي روح الله خطيب قرن تهيه:
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:aqlibrary.org/1630875
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/3/13
تاریخ تغییر رکورد : 1393/3/13
ملحقات : وضعيت نسخه:نلشرح نسخه:ورق ابتداي نسخه افتاده و آخر نسخه هم پاره و ناقص است.آغاز:موجود: بسمله الم ذلک الکتاب آيه ‎۱ سوره بقرهانجام:من الجنة و الناس آيه ‎۶ سوره الناسيادداشت:‎۱تا ‎۳۰نوع خط: نوع خط متن:نسخ نوع خط حاشيه: نوع خط ترجمه:اندازه خط: متن:معین نشده ترجمه:معین نشده حاشیه:معین نشدهدرجه خط:متوسطدانگ قلم: دانگ قلم متن:کتابت اندازه دانگ قلم متن: دانگ قلم حاشيه: اندازه دانگ قلم حاشيه:نوع كاغذ:کشميررنگ كاغذ:فستقي و نخودينوع مركب:مشکيتعداد اوراق:‎۳۳۲طول اوراق:‎۳۰/۶عرض اوراق:‎۲۰/۲عناوين به:سرخيساير تزئينات:اسامي سور : بخط ثلث با سرخي، فواصل آيات: دواير ريز با سرخي، نشانه ها : حزب و جزو در حاشيه باسرخيمشخصات جلد: نوع جلد: تيماج ضربينوع قطع:وزيري بزرگطول کتاب:‎۳۱عرض کتاب:‎۲۰/۵نوع سال:معين نشدهتزيينات:معين نشدهتوضيح تزيينات:يک طرف جلد : تيماج ضربي قطاعي آسيب ديده است و يک طرف مقوا.ارزش نسخه:عاديآسيب هاي نسخه:رطوبت ديدهآسيب هاي نسخه:تخريبهاي انسانآسيب هاي نسخه:افتادگي اوراقشرح اسيب:بعضي از آيات مخدوش و اوراق بعضا وصالي شده است .
تاریخ ثبت : 1393/4/1
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

منابع مرتبط
حسن
محمد

تست