×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

بررسي تحليلي قانون، آئين دادرسي و رويه قضايي ديوان عدالت اداري در پرتو اصول عدالت طبيعي

پدیدآورندگان :

گروه حقوق-مجتمع آموزش عالي قم (پديدآور)

نوع : متن
جنس : پايان نامه
زبان :
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر :
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : جلد1 - ص هشت, 201
خلاصه : ديوان عدالت اداري يكي از نهادهاي تخصصي (قضايي اداري) زير مجموعة قوة قضائيه مي‌باشد كه وظيفة اصلي كنترل قضايي مقررات دولتي و تضمين و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورين، واحدها و آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي و مراجع قضايي و شبه قضايي اداري بر عهده دارد و بر اين اساس وجود قانون و آئين دادرسي واحد و در برگيرندة اصولي كه متضمن رعايت يك دادرسي منصفانه اداري باشد لازم و ضروري است. پس حاكميت قانون و البته قانوني كه ناشي از مرجع صلاحيتدار مبتني بر ارادة مردم و نيز در بردارندة اصول عدالت اداري و دادرسي منصفانه باشد به عنوان ابزار كار و آب حيات و اكسيژن اين نهاد قضايي اداري مي باشد. اين اصول تحت دو عنوان كلي 1ـ استماع منصفانه و شرايط و قواعد آن از جمله مستدل و مستند بودن آراء محاكم اداري، امكان اعتراض به آراء ضمن حفظ عدم تزلزل در قطعيت آراء، امكان داشتن وكيل، امكان مشاركت طرفين در فرآيند رسيدگي و . . . . و 2ـ قواعد ضد منفعت و بي طرفي و استقلال مقام قضايي رسيدگي كننده به دعوي اداري و حق رسيدگي علني در دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف مي باشد. قانون و آئين دادرسي ديوان در زمينة پيش بيني اين اصول بسيار ضعيف و ناكارآمد و ناقص مي‌باشد كه گواه آن بررسي و سيري در روية قضايي ديوان عدالت مي باشد كه با آراء سست و غير مستدل و غير مستند كه ناشي از نقص و سكوت قانون و يا عدم تجربه و تخصص قضات ديوان مي باشد روبرو مي شويم و اين امر، كارآيي و اثر بخشي اين نهاد قضايي اداري را با مشكل مواجه ساخته و به جاي رسالت در تضمين واحقاق حقوق شهروندي و نيز برقراري عدالت اداري در مواقعي اثر معكوس داشته است. راهكارهايي از جمله : اصلاح قانون و آئين دادرسي ديوان عدالت در جهت تأكيد بر انجام رسيدگي هاي علني، رايگان، سريع و در دسترس براي عموم شهروندان، افزايش ضريب تخصص قضات ديوان بالأخص استفاده از متخصصين در حوزة حقوق عمومي، پيش بيني ضمانت اجراهاي مؤثر و كارآمد براي احكام صادره، پيش بيني نظام دادرسي واحد و توأمان در موضوعات مشابه راجع به يك پرونده در ديوان نظير مطالبة‌‌ خسارات‌ و . . . به جهت جلوگيري از اطالة دادرسي، افزايش تعداد شعب و تعداد قضات بدوي و تجديد نظر ديوان و بالابردن ضريب تجربه و آموزش قضات بنابر صلاحتيهاي ديوان، تبعيت از قوانين مادر و اصلي در باب آئين دادرسي از جمله آئين دادرسي مدني و قانون اساسي در موارد سكوت يا نقص، پيش بيني نظام واحد دادرسي اداري در ديوان جهت رسيدگي به تمامي موضوعات با ماهيت اداري و جلوگيري از پراكندگي مراجع و دادگاه‌هاي متعدد اداري و . . . . مي تواند در تأمين و تضمين هر چه بيشتر عدالت اداري در كشور مفيد و مؤثر واقع شود. به اميد روزي كه عدالت در تمامي شاخه هاي قضايي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و مديريتي خود نه تنها در قوانين، پيش بيني و تدوين بلكه در صحنة عمل ديده و اجرا گردد.
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت :
عنوان انگليسي: Analyxing of lwa, procedural and judicial procedure of administrative justice court in the light of natural justice principals.
كتابنامه: به فارسي و انگليسي و فرانسه
چكيده: به فارسي
حقوق عمومي
كارشناسي ارشد
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-39705
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1386/5/23
تاریخ تغییر رکورد : 1387/9/26
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1391/5/9
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست