×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 91 تا 100 از 39640 منبع
عنوان : • ابوالحسن خان صديقي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركزانتشارات كميسيون ملي يونسكودرايران 1373

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • اين دو حرف: برگزيده‌ي گفتارها و گفت و گوها، از 1381-1384 با چند نوشته از سالهاي دور

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ديد 1387

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • هفت رخ فرخ ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت طلوع ابتكارات تصويري 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • هفت شهر نقش(: گفتگوي علي اصغر معصومي با استاد حسين اسلاميان)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نزهت ، ۱۳۸۶

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • روياي نوشتن: نويسندگان معاصر از نوشتن مي‌گويند

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جهان كتاب 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • 3 پاسخ به روحانيت، تكرار مشروطيت و كانون نويسندگان

پدیدآورنده : مهاجراني , عطاءالله , 1333-

وضعیت نشر : تهران: نشرني 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سيري در كانون نويسندگان ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگوي تمدن ها از منظر انديشمندان ايراني همراه با تحليل محتوا و جمع بندي ديدگاهها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جهاد دانشگاهي پژوهشكده علوم انساني واجتماعي، مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • در جست و جوي جامعه بلندمدت(گفت و گو با دكتر همايون كاتوزيان)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ني ۱۳۹۵

صاحب محتوا : دانشگاه شهید بهشتی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • حرف واژه‌ها: گفت و گو با عباس ميلاني، پري زنگنه، احمد پورنجاتي، مسعود كيميايي، ناصر تكميل همايون، ناصر كاتوزيان، منصوره اتحاديه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آبي ۱۳۸۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 39640

تست