×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 91 تا 100 از 538783 منبع
عنوان : • احوال شخصيه اهل سنت «نكاح» در مذهب حنفي و شافعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: خرسندي 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گو با فرهنگ مداران ايران و دنياي جديد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت سهامي انتشار 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تعهدات پيمانكار در حقوق مصر و شرايط عمومي پيمان در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس جهاني افق هاي نوين در علوم انساني، آينده پژوهي و توانمند سازي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قراردادهاي مربوط به نرم افزار

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس جهاني افق هاي نوين در علوم انساني، آينده پژوهي و توانمند سازي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : خرسندي 1393-03-04

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مديريت فناوري اطلاعات: راهبرد خدمت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ماني 1393-12-03

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تلاوت و رنگ آميزي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سروش انديشه پويا 1392-10-01

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • در قلمرو فرهنگ و سياست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شركت سهامي انتشار 1393-06-25

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • الفرقان في تفسير القرآن: في تفسير القرآن بالقرآن و السنه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شكرانه 1392-10-23

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • الفرقان في تفسير القرآن: في تفسير القرآن بالقرآن و السنه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شكرانه 1392-10-23

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 538783

تست