×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 91 تا 100 از 2529 منبع
عنوان : • فلسفه منطق ربط (گزاره‌ها و موجهات)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: دانشگاه علوم انساني مفيد 1385

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عراق 1900-1950 تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزيده اي از عصر اطلاعات : الزامات امنيت ملي در عصر اطلاعات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پژوهشكده مطالعات راهبردي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ترجمه‌ي واژگان ضروري براي آزمون تافل مشتمل بر ترجمه‌ي كامل واژگان و جمله‌ها و متن‌هاي كوتاه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اصفهان: سپاهان 1387

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اصول و مباني عملكرد و عيب يابي چاپگرها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: چرتكه: كانون نشر علوم 1378

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جبر خطي = Linear algebra

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركز نشر صدا 1378

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فيزيك كوانتومي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم، مركز فرهنگي انتشارات 1378

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جبر خطي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : رشت: دانشگاه گيلان 1385

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاريخ جنگهاي صليبي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي 1371

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زيبايي‌شناسي عكاسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر علمي ‏‫، ۱۳۹۳

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 2529

تست