×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 81 تا 90 از 39640 منبع
عنوان : • جواد سليمانپور

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: يساولي 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • استاد عباس كاتوزيان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: يساولي 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • محمدحسين ماهر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشرچشمه 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • رحيم نوه سي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: يساولي 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مجموعه، ‎۱

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: چاوك [.‎بي ت ]

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • ايران درودي، آثار نقاشي ۲۵۳۲-‎۲۵۱۸

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير ۲۵۳۵

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • نگاره‌ها، منتخبي از آثار دومين نمايشگاه دوسالانه نگارگري ايراني-اسلامي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انجمن هنرهاي تجسمي؛ با همكاري موزهء هنرهاي معاصر تهران ۱۳۷۵

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • برگزيدهء آثار ۱۳۷۶-‎۱۳۵۶

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ تهران]: نشر هنر ايران ۱۳۷۷

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • آثار نقاشي مرتضي كاتوزيان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انتشارات نگار ۱۳۷۱

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • زندگي و آثار استاد حسين بهزاد مينياتور

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش ۱۳۷۸

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 39640

تست