×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:






چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 81 تا 90 از 2529 منبع
عنوان : • اصول و مباني سخت‌افزار كامپيوترهاي شخصي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كانون نشر علوم 1377

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انبساط جهان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شمیران: دنا 1362

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فيزيولوژي علفهاي هرز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : رشت: دانشگاه گيلان -1379

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • راهنماي جامع تحقيق و ارزيابي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مشهد]: آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات 1374

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • حل مسايل در شيمي تجزيه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : رشت: دانشگاه گيلان 1380

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • راهنماي برنامه نويسي با++Borland C

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كانون نشرعلوم 1372

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي آثار شكسپير

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مشكوه 1378

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شهروندي و مهاجرت؛ جهاني شدن و سياست تعلق

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي 1382

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • كليات جامعه شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: علم 1384

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ماهي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آوين 1385

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 2529

تست