×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 71 تا 80 از 538783 منبع
عنوان : • فرهنگ لغات فني وهواپيمائي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: بي نا 1361

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نگرشي جديد بر حقوق بانوان در اسلام

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميد فردا ۱۳۸۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي حقوقي نقش مالكيت فكري در قيمت تمام شده كالاها و خدمات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • نمودار ارث(: الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: : مشهور ، ۱۳۸۸

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • متافيزيك و ماترياليسم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميد فردا ۱۳۷۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تبيين چالشهاي فرآيند مديريت يكپارچگي پروژه مطالعهاي موردي در شركتهاي توليدي/صنعتي دولتي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تخصيص بهينه بودجه عمراني در بيمارستان هاي دولتي درحال احداث

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيكهاي مديريت

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • توسعه و پيشرفت در زمينه استفاده از ژئوسنتتيك ها در سد سازي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سيزدهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • الموجز في علوم القرآن الكريم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيروت: دار الاولياء م‎۲۰۰۶ = .‎ق‎۱۴۲۷

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • الموجز في علوم القرآن الكريم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيروت: دار الاولياء م‎۲۰۰۶ = .‎ق‎۱۴۲۷

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 538783

تست