×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 71 تا 80 از 5605 منبع
عنوان : • ضرورت توجه نهاده هاي دولتي وابسته به آموزش وپرورش درجهت ابلاغ فرهنگ زيست محيطي مطالعه موردي: اداره آموزش وپرورش شهرستان كوهدشت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تعريف يك تابع تراگسيل نوري جديد برحسب دما با قابليت كاربرد در حسگرهاي تارنوري عارضي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • شناسايي ژن هاي مقاومت به بيماري زنگ قهوه اي گندم در گروهي از خزانه هاي سيميت در مرحله گياهچه اي و بررسسي مقاومت آنها در مرحله گياه كامل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تجزيه پايدار عملكرد دانه در ارقام كلزا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بهسازي لرزه هاي سازه با استفاده از سيستم هاي هوشمند

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي روشهاي نوين بازاريابي و تاثيرات آن بروفاداري مشتريان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نخستين كنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ميكرو فسيل اهاي فراميىنيفر ترياس زيرين مياني سازند اليكا در برش فاضل آباد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقايسه كيفيت زندگي ساكنين در سكونتگاهاي رسمي و غيررسمي مطالعه موردي: شهر مريوان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قايسه كيفيت زندگي شهري و روستايي: مطالعه موردي شهرستان مريوان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عجالة في العرفان الإيراني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5605

تست