×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 71 تا 80 از 3306 منبع
عنوان : • نيم قرن خاطره و تجربه: خاطرات مهندس عزت الله سحابي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ صبا 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • The Medieval machine: the industrial revolution of the Middle Ages - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مركز 1374

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ناگفته هاي انقلاب و مباحث بنيادي ملي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: گام نو [1383]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • The death of Artemio Cruz - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نگاه 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • جنبش ملي ايران - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : انتشار ، ‭۱۳۶۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • لويي فردينان سلين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ماهي 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ديوان غزليات سحابي استرآبادي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مشهد: ۱۳۴۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دغدغه هاي فرداي ايران (مجموعه سرمقاله هاي ايران فردا)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: قلم 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مجموعه گفتگوها و مقالات تاريخي-سياسي - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : طرح نو ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Reunion= L amir retrouve - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ماهي 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 3306

تست