×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 61 تا 70 از 39637 منبع
عنوان : • ناب گزيده‌هاي ادب و انديشه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كاوش سبز ۱۳۸۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درگذشتگان كتاب آفرين به روايت جهان كتاب (۱۳۷۴-۱۳۹۴)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : خانه كتاب ‏‫، ۱۳۹۴.‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درگذشتگان كتاب آفرين به روايت جهان كتاب (۱۳۷۴-۱۳۹۴)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : خانه كتاب ‏‫، ۱۳۹۴

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سيري در دنياي داستان و داستان‌نويسان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تبریز: : هماذر ، ‭۱۳۸۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سخن 1387

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • از غربتي به غربت ديگر كتابشناخت ادبيات داستاني ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مرمر ۱۳۷۹

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چهره‌هايي از پيشروان هنر و ادبيات معاصر ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگسراي نياوران ۱۳۵۷

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سخن ، ۱۳۸۷

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سخن ‏‫، ۱۳۸۷.‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عدد من بلغاء ايران في لغة العرب، و تحب من آثارهم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران ۱۳۳۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 39637

تست