×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 61 تا 70 از 3306 منبع
عنوان : • سرخ و سياه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مركز 1393-01-16

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • صد سال تنهايي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مصدق 1393-03-05

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه شناسي هنر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مركز 1394

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • The sociology of art - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مركز 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ارزيابي نيروهاي ملي ـ مذهبي در بستر تحولات اجتماعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زمين شناسي

پدیدآورنده : سحابي و ميرهادي

وضعیت نشر : قم: 1319 چاپ21

صاحب محتوا : مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زمين شناسي

پدیدآورنده : سحابي و ميرهادي

وضعیت نشر : قم: 1319 چاپ21

صاحب محتوا : مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Montedidio = Godapos;s mountain - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مركز 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Uscita di sicurezza - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ماهي 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاثير نوسانات نرخ ارز برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران و تعيين استراتژ هاي لازم درمقابل آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 3306

تست