×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 61 تا 70 از 229525 منبع
عنوان : • فرهنگ و سياست ايران در عصر تجدد (1320-1300ش )

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : موسسه مطالعات تاريخ معاصرايران

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • موج چهارم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : ني ، ۱۳۸۱

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:انتشارات دانشگاه تهران، شماره :۲۴۹۵

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۷۹

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقد و بررسي ناسيوناليسم تجددخواه در عصر رضاشاه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي ۱۳۸۳

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دكتر محمد مصدق (مصدق‌السلطنه)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : قدرولايت ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته و خانواده‌گرايي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انديشه احسان ۱۳۹۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:نشر مركز، شماره :۷۲۱

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مركز ۱۳۸۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جريان‌هاي فكري در حوزه‌ معاصر قم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر ني ‏‫، ۱۳۹۴

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مولفه هاي تجدد در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 229525

تست