×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 41 تا 50 از 5605 منبع
عنوان : • پاركينسون به زبان ساده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ فردا 1393

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ملت پرنده سه پا: (نگاهي به تاريخ تحليلي سياسي امپراطوري كره)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : همدان: نشر روز انديش 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بيداري اسلامي در جهان عرب؛ مطالعات نظري و موردي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • درآمدي بر پزشكي زندگي گرا : چهار جستار در فلسفه پزشكي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اصفهان: نشر دهكده سلامت 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • روايتي تازه بر لوح كهن : تحليل روايت در شعر نو ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر قطره 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي عوامل فرهنگي و آموزشي مؤثر بر حفظ محيط زيست شهرهاي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي و آنلاين اقتصاد سبز

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مجموعه كمك آموزشي و درسي رياضي پايه شامل: نمونه سوالات امتحاني با پاسخ تشريحي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بني هاشمي خامنه 1393-07-02

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • معرفت نفس

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : صلوات 1393-03-07

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • آموزش زيست شناسي سال چهارم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تخته سياه 1393-03-12

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • باغ وحش حيوانات: آشنايي كودكان با حيوانات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : آبشن 1393-03-24

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5605

تست