×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 31 تا 40 از 229525 منبع
عنوان : تجدد و تجددستيزي در ايران: مجموعه مقالات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : اختران ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دربارۀ غرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : هرمس ‏‫، ۱۳۹۶.‬

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چالش‌هاي عصر مدرن در ايران عهد قاجار

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ايران ۱۳۹۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته و هويت سياسي در ايران 1320-1280 ھ.ش

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ميزان 1390

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تطورات گفتمان‌هاي هويتي ايران: ايراني در كشاكش با تجدد و مابعد تجدد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ني 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته و هويت سياسي در ايران 1320-1280 ھ.ش

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ميزان 1390

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • سير تفكر معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: تربيت ۱۳۷۲

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • موج چهارم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : ني ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سير تفكر معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي 1385

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:مجموعه ادب فكر ـ علوم اجتماعي، شماره :۸

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: هرمس ۱۳۷۹

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 229525

تست