×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 21 تا 30 از 5605 منبع
عنوان : • تحولات دكترين نظامي روسيه‭۱۹۹۰-۲۰۰۰ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي رابطه باورهاي خودكارآمد و سخت رويي با استرس شغلي مديران مقطع متوسطه شهر سنندج

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش فناوري اطلاعات در بهبود تصميم گيري هاي مديريتي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • معيارهاي شناخت شخصيت بين المللي نهضتهاي آزاديبخش با تاكيد بر موضع مجمع عمومي سازمان ملل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اولويت بندي عوامل جايگاه يابي بازاريابي در ارائه خدمات شركت ارتباطات سيار

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۹۰‬، ( نمره‭۱۸/۵ ‬)

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اولويت بندي عوامل جايگاه يابي بازاريابي در ارائه خدمات شركت ارتباطات سيار

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۹۰‬، ( نمره‭۱۸/۵ ‬)

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي مقايسه‌اي مفهوم جامعه مدني در قوانين اساسي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شركتهاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سال تحصیلی :‭۱۳۵۶-۵۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحولات دكترين نظامي روسيه‭۱۹۹۰-۲۰۰۰ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۸۱ - ۸۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • معيارهاي شناخت شخصيت بين المللي نهضتهاي آزاديبخش با تاكيد بر موضع مجمع عمومي سازمان ملل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۸۵‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5605

تست