×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 11 تا 20 از 5605 منبع
عنوان : • بررسي رابطه ي زبان مادري و آموزشهاي ارائه شده در مراكز پيش از دبستان بركاركرد كودكان در آزمون آمادگي تحصيلي در ورود به پايه ي اول دبستان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي مقايسه‌اي عناصر درماني مثنوي معنوي مولانا با نظريه مراجع محوري راجرز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ساخت و هنجاريابي آزمون استخدامي براي كارخانه ذوب آهن كردستان بر اساس نظريه جان هالند

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي كارايي روش درمان عصبي-رواني دلاكاتو در تغيير رفتار دانش آموزان پسر بيش فعال كلاس اول تا پنجم دبستان هاي شهرتهران در سال تحصيلي:‭۱۳۷۶-۷۷ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبايي ، ‭۱۳۷۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش فناوري اطلاعات در بهبود تصميم گيري هاي مديريتي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۴‬، ( نمره‭۱۷/۵ ‬)

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شركتهاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سال تحصیلی :‭۱۳۵۶-۵۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • روند هاي امنيتي جهان آينده تا‭ ۲۰۲۵ ‬؛ فرصت ها و چالش هاي جمهوري اسلامي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۹۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي اثرات ناشي ازبحران مالي آسياي جنوب شرقي برصادرات و درآمد ارزي ايران، باتاكيد بر مروري وسيع برتئوريهاي ادوارتجاري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي كارايي روش درمان عصبي-رواني دلاكاتو در تغيير رفتار دانش آموزان پسر بيش فعال كلاس اول تا پنجم دبستان هاي شهرتهران در سال تحصيلي:‭۱۳۷۶-۷۷ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبايي ، ‭۱۳۷۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي و سخت رويي بااسترس شغلي مديران مقطع متوسطه شهر سنندج

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5605

تست