×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 11 تا 20 از 229525 منبع
عنوان : • عنوان:جنگ انديشه، شماره :۷

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني ۱۳۸۳

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مذهب و مدرنيزاسيون در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مذهب و مدرنيزاسيون در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درباره غرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شهر كتاب، هرمس 1379

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بحثي درباره گفتمانهاي روشنفكري و سياست مدرنيزاسيون در ايران - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : طرح نو ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : تجدد ناتمام روشنفكران ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: اختران ۱۳۸۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته، جهاني شدن و ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : چاپخش ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بحثي درباره گفتمانهاي روشنفكري و سياست مدرنيزاسيون در ايران - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : طرح نو ، ‭۱۳۸۵‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نشر قومس

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سنت و مدرنيته در عرصه توسعه اجتماعي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 229525

تست