×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 11 تا 20 از 2529 منبع
عنوان : • How to draw children - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: بهار 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • شاهكارهاي معماري خانه‌هاي شهري جهان (آپارتمان‌ها ـ مجتمع‌ها) در قرن بيستم: پلان، نما، مقطع

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كتاب وارش: ايثارگران ۱۳۹۰

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جنگ عليه زنان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: : علمي ، ‭۱۳۷۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چگونه از بچه‌ها طراحي كنيم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كتابفروشي بهار قرن , سال

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مديريت تحول در سازمان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر صفار 1379

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جنگ عليه زنان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انتشارات علمي ۱۳۷۳

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • توت‌فرنگي‌هاي وحشي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۹۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دولتي در اسارت توهم (كره شمالي، دولت پارانويايي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سرايي ، ‏‫‬‏۱۳۹۵

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گربه ي من دايناسور است

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجره 1392-09-03

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نسبيت خاص

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: : نشر نكته ، ‭۱۳۶۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 2529

تست