×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
ششمين شماره نشريه داخلی كنسرسيوم محتوای ملی در زمستان 1390 منتشر شد. در اين شماره مي‌خوانيد...
پنجمين شماره نشریه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی منتشر شد. در این شماره می‌خوانید ...
چهارمین شماره نشریه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی منتشر شد.
سومین شماره نشریه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی در مرداد ماه 1390 منتشر شد.
دومین شماره نشریه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی در شهریور ماه 1389 منتشر شد. این نشریه سعی دارد تا ضمن اطلاع رسانی از نحوه پیشرفت و ادامه کار کنسرسیوم، فرهنگ سازی مناسبی در زمینه های مربوط به اهداف کنسرسیوم داشته باشد.
این نشریه که با نام ماهنامه اطلاع رسانی کنسرسیوم محتوا ی ملی منتشر می شود سعی دارد تا ضمن اطلاع رسانی از نحوه پیشرفت و ادامه کار کنسرسیوم ، فرهنگ سازی مناسبی در زمینه های مربوط به اهداف کنسرسیوم داشته باشد.
  • تعداد رکورد ها : 26

تست